Янгиликлар

САЙЛОВЛАР - ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ ВА ФУКАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ АСОСИ

 

Мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик ислоҳотларнинг асосий мазмуни ва мақсади ижтимоий йуналтирилган барқарор бозор иқтисодиётига, очиқ ташқи сиёсатга эга бўлган кучли демократик ҳукукий давлатни ва фуқаролик жамиятини барпо этишга қаратилгандир.