insurez
16-03-2024 10:51


 

OZBEKISTON RESPUBLIKASI

PREZIDENTI HUZURIDAGI STATISTIKA AGENTLIGI

 

SAMARQAND VILOYATI

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattaqo‘rg‘on tumanining
20
20-2022-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy
holati to‘g‘risida

AXBOROTNOMA

 

Kattaqo‘rg‘on – 2023-y.

Samarqand viloyati

Kattaqo‘rg‘on tumani

XARITASI

 

 

 

 

MUNDARIJA

 

Nomi

bet

 

 

 1. Kattaqo‘rg‘on tumaniNING asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari

6

 1. sanoat

11

 1. QIShLOQ, O‘RMON VA BALIQCHILIK XO‘JALIGI

16

 1. INVeSTITSIYa  FAOLIYaTI

36

 1. qurilish ishlari

40

 1. iste’mol bozori

43

 1. XIZMATLAR SOHASI

46

 1. TRANSPORT SOHASI

55

 1. TAShQI IQTISODIY FAOLIYaT

59

 1. KORXONALAR VA TAShKILOTLAR FAOLIYaTINING UMUMIY TAVSIFI

67

 1. KORXONA VA TAShKILOTLARNING MOLIYaVIY NATIJALARI

78

 1. KIChIK TADBIRKORLIK

82

 1. Demografiya

92

 1. BANDLIK KO‘RSATKIChLARI

100

 1. O‘RTAChA OYLIK NOMINAL HISOBLANGAN ISh HAQI

105

 1. TA’LIM

107

 1. SOG‘LIQNI SAQLASh

110

 

 

 

Qisqartma va shartli belgilar

 

%

-

foiz

0,0

-

katta bo‘lmagan miqdor

mlrd.

-

milliard

m.

-

marta

mln.

-

million

-

-

ko‘rsatkichning yo‘qligi

AQSh doll.

-

AQSh dollari

ga.

-

gektar

kv.

-

kvadrat

t.

-

tonna

km.

-

kilometr

yo‘lovchi-km

-

yo‘lovchi-kilometr

m.

-

metr

1), 2), 3)......

-

izohning mavjudligi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattaqo‘rg‘on tumani to‘g‘risida

umumiy ma’lumotlar

 

 

Kattaqo‘rg‘on tumani 1929-yil 2-fevralda tashkil topgan bo‘lib, Samarqand viloyatining ma’muriy-hududiy birligi hisoblanadi.

Kattaqo‘rg‘on tumani hududi (yer maydoni) 1,39 ming kv.km.

Kattaqo‘rg‘on tumanida 172 ta aholi puntklari, 69 ta mahalla fuqarolar yig‘inlari, 66,0 mingta oilalar mavjud.

2023-yilning 1-yanvar holatiga tumanning doimiy aholisi soni 287,9 ming kishini (viloyat aholisi 4 118,2 ming kishi), viloyatdagi ulushi 7,0 foizni tashkil etdi.

Shundan, 54,4 ming kishi shahar joylarida va 233,5 ming kishi qishloq joylarida istiqomat qiladi. Aholi zichligi 1 kv. km. ga 207,1 kishiga to‘g‘ri keladi.

Kattaqo‘rg‘on tumaniga bo‘ysunuvchi 8 ta shahar tipidagi posyolkalar mavjud.

 

 

 

 

 

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar
 

mlrd. so‘m

 

2020-yil

2021-yil

2022-yil

Samarqand viloyatidagi ulushi, % da

 

 

 

 

 

Sanoat mahsuloti

461,0

543,8

574,8

2,0

Fizik hajm indeksi % da

111,0

109,7

100,4

x

Aholi jon boshiga (ming so‘m)

1 679,4

1 945,6

2 016,0

x

Iste’mol tovarlari

294,6

227,5

190,3

1,9

o‘sish sur’ati, % da

127,1

78,2

122,2

x

Aholi jon boshiga (ming so‘m)

1 073,2

814,1

667,6

x

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lari

4 204,3

4 973,3

        
 4 211,9  

 

 

 10,0  

 

o‘sish sur’ati, % da

109,6

100,1

85,1

x

Aholi jon boshiga (ming so‘m)

15 315,4

17 794,1

                       14 775,2  

 

x

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

249,6

317,3

1 246,2

6,6

o‘sish sur’ati, % da

127,0

117,6

3,6 m.

x

Aholi jon boshiga (ming so‘m)

909,4

1 135,4

4 371,1

x

Qurilish ishlari

171,4

208,5

427,5

4,8

o‘sish sur’ati, % da

101,7

111,5

190,3

x

Aholi jon boshiga (ming so‘m)

624,2

746,1

1 499,5

x

Yuk aylanmasi (mln. t-km)

49,4

59,8

59,8

4,1

o‘sish sur’ati, % da

108,9

121,1

100,0

x

Yo‘lovchi aylanmasi
(mln. yo‘lovchi-km)

696,4

734,4

736,5

5,3

o‘sish sur’ati, % da

89,2

105,5

100,3

x

Chakana savdo tovar aylanmasi

738,0

944,4

1 467,7

5,8

o‘sish sur’ati, % da

118,2

114,8

141,7

x

Aholi jon boshiga (ming so‘m)

2 688,3

3 378,9

5 148,1

x

Xizmatlar, jami

607,1

731,4

844,6

3,7

o‘sish sur’ati, % da

101,2

110,6

105,4

x

Aholi jon boshiga (ming so‘m)

2 211,7

2 616,8

2 962,5

x

Tashqi savdo aylanmasi,
(m
ing AQSH dollari)

38 023,1

19 943,4

39 427,4

1,7

o‘sish sur’ati, % da

38,4

52,5

197,7

x

Eksport

14 037,7

11 765,3

14 899,7

2,3

o‘sish sur’ati, % da

83,7

83,8

126,6

x

Import

23 985,4

8178,1

24 527,7

1,4

o‘sish sur’ati, % da

29,2

34,1

3,0 m.

x

Saldo (+,–)

-9 947,7

3 587,2

-9 628,0

x

 

Sanoat ishlab chiqarish tarkibi

2021-yil 1-yanvar holatiga jami ro‘yxatdan o‘tgan sanoat korxonalari soni 323 tani,
2022-yil 1-yanvar holatiga 418 tani tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yil 1-yanvar holatiga esa
477 tani tashkil etdi. Shundan 2 ta yirik korxonalar, 475 ta kichik korxona va mikrofirmalar shu jumladan, 8 ta xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar mavjud.

                                                                                                                                     birlik

Sanoat korxonalari

2021-yil
1
-yanvar holatiga

2022-yil
1
-yanvar holatiga

2023-yil
1
-yanvar holatiga

 

 

 

 

Sanoat korxonalari, jami

323

418

477

 • yirik

5

3

2

 • kichik korxona va mikrofirmalar

318

415

475

sh.j.  xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar

7

12

8

 

2022-yilda 113 ta yangi sanoat korxonalari tashkil etilib, ushbu korxonalar kichik tadbirkorlik sub’yektlari hissasiga to‘g‘ri keldi.

birlik

Sanoat korxonalari

2020-yil

2021-yil

2022-yil

 

 

 

 

Sanoat korxonalari, jami

77

124

113

 • kichik korxona va mikrofirmalar

77

124

113

     sh.j. xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar

-

3

3

 

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

mlrd. so‘m

Sanoat mahsuloti

2020-yil

ulushi,   % da

2021-yil

ulushi,              % da

2022-yil

ulushi,     % da

 

 

 

 

 

 

 

       Jami

461,0

100,0

543,8

100,0

574,8

100,0

 • Yirik korxonalar

215,9

46,8

114,0

20,7

135,8

23,6

 • Kichik biznes

245,1

53,2

429,8

79,3

439,0

76,4

 

Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda davlat ulushi ishtirokidagi va
ishtirokida bo‘lmagan korxonalar hajmi

mlrd. so‘m

Sanoat mahsuloti

2020-yil

2021-yil

2022-yil

 

 

 

 

Jami

461,0

543,8

574,8

 • Davlat ulushi ishtirokidagi korxonalar hajmi

-

-

4,7

 • Davlat ulushi ishtirokida bo‘lmagan korxonalar hajmi

461,0

543,8

570,1

 

       2022-yilda tuman korxonalari tomonidan jami 574,8 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o‘tgan yilga nisbatan fizik hajm indeksi 100,4 % ni tashkil etdi.

Asosiy iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha natura ko‘rinishida

sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish

Mahsulot nomi

2020-yil

2021-yil

2022-yil

 

 

 

 

Paxta tiviti (lint), tonna

897,0

4 510,0

9 769,0

Qurilish uchun  g‘ishtlar, 
ming dona

2 722,4

1 906,0

2 177,8

Quyish uchun tayyor beton, tonna

 

34 933,1

 

 

29 060,0

 

50 910,0

 

2022-yil yakuni bo‘yicha tumanda 190,3 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, o‘sish sur’ati 122,2 % ga to‘g‘ri keldi. Jami sanoatdagi ulushi 74,0 % ni tashkil etdi.

2022-yilda tuman bo‘yicha aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2 016,0 ming so‘mni va iste’mol tovarlari ishlab chiqarish hajmi 667,6 ming so‘mni tashkil etdi.

ming so‘m

 

2020-yil

2021-yil

2022-yil

 

 

 

 

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari

1 679,4

1 945,6

2 016,0

Aholi jon boshiga iste’mol tovarlari

1 073,2

814,1

667,6

 

2022-yilda faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari 5 ta faoliyat turlari bo‘yicha ishlab chiqarish hajmini kamaytirgan

mln. so‘m

Faoliyat turlari bo‘yicha

2020-yil

2021-yil

Farqi, +/-

 

Tog‘-kon sanoati bilan bog‘liq boshqa faoliyat

15 957,8

9 521,2

6 436,6

Kiyim  ishlab chiqarish

5 654,6

4 083,9

1 570,7

Kimyo mahsulotlarini ishlab chiqarish

887,5

411,3

  -   476,2

Mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar  ishlab chiqarish

1 392,1

919,1

-   473,0

Yog‘och va po‘kak buyumlar  ishlab chiqarish

146,4

0,0

146,4

 

2022-yilda tumanda 50 % quvvatdan past darajada
ishlab chiqarilgan mahsulotlar

T/r

Mahsulot turi

Ishlab chiqarish quvvati

Ishlab chiqarilgan mahsulot

Foydalanish darajasi,
%
da

 

 

 

 

 

1

Parcha granulayoki kukun holdagi
sovun,
tonna

15,0

2,5

16,7

2

Boshqa paxta chigiti, tonna

800,0

142,0

17,7

3

Qurilish uchun o‘tga chidamsiz keramik  g‘ishtlar (kremnezyomli tosh uni yoki diatomit tuproqlardan tayyorlangan buyumlardan tashqari) ming dona

1 000,0

232,0

23,2

 

2022-yilda kichik biznes subyektlarining jami sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi
76,4 % ni tashkil etdi.

 

Kichik biznes subyektlarining jami sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi, foizda

STATISTIK KO‘RSATKICHLARGA IZOHLAR

 

Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi – korxona tomonidan ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlar, yarim tayyor, chetga sotishga mo‘ljallangan, o‘zining nosanoat bo‘linmalariga  va kapital qurilishga mo‘ljallangan mahsulotlar hajmini o‘z ichiga oladi; ishlab chiqarilishi hisobot davrida tugallanmagan uzoq muddatli mahsulotlarni ishlab chiqarish bo‘yicha ishlar; sanoat tusidagi ishlar (xizmatlar);

Sanoat ishlab chiqarishda o‘zgarish indekslari – solishtirma davrlarda mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) fizik hajmining o‘zgarishini tavsiflovchi nisbiy ko‘rsatkichdir; Iste’mol mollari – asosan shaxsiy iste’mol yoki foyda olish bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa maqsadlarda foydalanadigan sanoat mahsulotlari; iste’mol mollari ishlab chiqarish hajmi amaldagi narxlarda (QQS va aksizlar bundan mustasno) hisoblab chiqiladi;

Natura ko‘rinishida sanoat ishlab chiqarish hajmi – boshqa korxonalarga jo‘natish uchun yoki ishlab chiqarishga mo‘ljallangan mahsulotlarni, shu jumladan korxonaning sanoat ehtiyojlari uchun sarflangan mahsulotlarni o‘z ichiga oladi, ya’ni yalpi mahsulot;

Ishlab chiqarishni texnologik rivojlanish darajasiga ko‘ra guruhlash
Yevrostat texnologik faoliyatining tasnifi asosida ishlab chiqilgan.

Mahalliylashtirish darajasi – ishlab chiqarishda ishlatiladigan mahalliy materiallar, mehnat va intellektual resurslarning ulushini belgilaydi; Mahalliylashtirish darajasini hisoblashda xarajatlar, soliq to‘lovlari va ishlab chiqarish jarayoniga bevosita aloqador bo‘lmagan boshqa imtiyozlar hisobga olinmaydi; mahsulot sotish hajmi – savdo narxlarida keltiriladi (QQS va aksiyalar bundan mustasno);

Milliy valyutada eksport qilinadigan mahsulotlarning qiymati – O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining kursi bo‘yicha hisob-kitob qilgan holda to‘ldiriladi.

 

QISHLOQ, ORMON VA BALIQCHILIK  XOJALIGI

 

            2022-yil davomida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi 4 211,9 mlrd. so‘mni yoki 2021-yilning mos davriga nisbatan 81,5 % ni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 4 103,5 mlrd. so‘mni (82,3 %), o‘rmon xo‘jaligi              9,8 mlrd. so‘mni (80,3 %), baliqchilik xo‘jaligi 73,6  mlrd. so‘mni (59,3 %) tashkil qildi.

 

2022-yil yakunlariga ko‘ra, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lar umumiy hajmining 44,4 foizi dehqonchilik va 55,6 % chorvachilik xo‘jaligi hissasiga to‘g‘ri kelgan.

2022-yilda ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining
xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha taqsimlanishi

 

Xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlillar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmining 64,4 foizi dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklariga, 32,0 foizi fermer xo‘jaliklariga, 3,6 foizi qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.

 

 

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasining asosiy ko‘rsatkichlari

 

Ko‘rsatkichlar

2020-yil

2021-yil

2022-yil

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati,
%
da

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati,
%
da

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati,
%
da

             

Qishloq, ormon va baliqchilik xojaligi sohasida ishlab chiqarish hajmi

4 204,3

109,6

4 973,3

100,1

4 211,9

81,5

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

3 975,8

108,3

4 749,5

100,7

4 103,5

  82,3

shu jumladan:

   

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

1 461,5

126,2

1 869,3

106,0

  1 313,7

   60,5

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

2 309,3

99,6

2 749,9

101,4

 2 644,3

   96,0

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

205,0

93,0

130,3

54,5

145,5

  104,7

Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

2 152,9

113,7

2 557,8

98,8

 1 821,7

 65,8

shu jumladan:

   

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

1 417,4

126,5

1 805,7

105,3

  1 223,2

   57,8

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

611,3

90,2

717,0

98,1

568,8

   86,1

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

124,2

115,9

35,1

27,0

29,7

   68,5

Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

1 822,9

101,9

2 191,7

102,9

  2 281,8

  101,5

 

 

 

 

 

davomi

Ko‘rsatkichlar

2020-yil

2021-yil

2022-yil

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati,
%
da

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati,
%
da

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati,
%
da

shu jumladan:

   

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

44,1

115,7

63,6

126,8

          90,5

 

       137,5

 

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

1 698,0

103,8

2 032,9

102,6

  2 075,5

 

         99,5

 

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

80,8

73,8

95,2

96,9

115,8

118,0

O‘rmon xo‘jaligida ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)lar hajmi

76,5

101,4

79,6

103,5

9, 8

80,3

Baliqchilik xo‘jaligida ishlab chiqarilgan mahsulot
(xizmat)lar hajmi

95,4

193,2

113,9

94,4

   73, 6

    59,3

 

Qishloq xo‘jaligi ekinlari maydoni

 

Ko‘rsatkichlar

2020-yil

2021-yil

2022-yil

gektar

o‘sish sur’ati,
%
da

gektar

o‘sish sur’ati, % da

gektar

o‘sish sur’ati, % da

             

Qishloq xo‘jaligi ekinlari ekilgan maydon, jami gektar

36 997,0

136,5

40 496,0

109,9

 37 303,0

 

 92,1

 

shu jumladan:

   

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

27 818,0

135,2

30 085,0

108,1

29 376,0

97,6

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

6 232,0

100,1

6 083,0

97,6

 5 933,0

 

98,3

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2 947,0

9,7 m.

4 328,0

155,1

                  1 994,0 

 

46,1

 

 

  davomi

Ko‘rsatkichlar

2020-yil

2021-yil

2022-yil

gektar

o‘sish sur’ati,
%
da

gektar

o‘sish sur’ati,                % da

gektar

o‘sish sur’ati, % da

             

Don va dukkakli don ekinlari

18 010,0

   160,2

19 633,9

103,5

19 547,0

100,2

shu jumladan:

   

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

14 751,0

161,2

16 629,0

118,2

16 661,3

101,4

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

1 829,0

98,3

1 617,0

93,9

1 755,1

108,5

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1 430,0

6,3 m.

1 387,9

199,5

1 130,6

81,5

shundan, boshoqli don ekinlari

                      15 224,7

  

   112,0

  

17 173,5

 

112,8

 

18 392,8

107,1

shu jumladan:

 

 

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

                     12 903,0

  

   117,8

 

14 438,5

 

111,9

 

15 810,2

109,5

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

1 412,1

 

  84,7

  

1 549,1

 

109,7

 

1 485,6

95,9

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

               909,6

  

  102,1

  

1 185,9

 

178,7

 

1 097,0

92,5

Texnik ekinlar – jami

11 506,0

122,1

11 188,0

97,2

11 014,0

98,4

shu jumladan:

   

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

10 062,0

108,4

9 809,0

97,5

10 215,9

108,4

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

93,0

100,0

93,0

100,0

77,1

80,1

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1 351,0

27,0 m.

1 286,0

95,2

721,0

45,7

   G‘o‘za

11 238,0

122,2

10 385,0

92,4

9 669,6

93,1

shu jumladan:

-

-

-

-

-

-

fermer
xo‘jaliklari

9 887,0

107,5

9 103,0

92,1

8 961,6

97,1

 

 

 

 

davomi

 

Ko‘rsatkichlar

2020-yil

2021-yil

2022-yil

gektar

o‘sish sur’ati,
%
da

gektar

o‘sish sur’ati, % da

gektar

o‘sish sur’ati, % da

qishloq xojaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1 351,0

-

1 282,0

94,9

708,0

45,2

Kartoshka

1 319,0

107,6

1 398,0

106,0

802,7

57,4

shu jumladan:

 

 

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

98,0

24,5 m.

170,0

173,5

197,1

115,9

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

1 221,0

100,1

1 228,0

100,6

604,0

49,2

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

-

-

-

-

1,6

-

Sabzavotlar – jami

3 511,0

108,6

4 036,0

115,0

3 676,0

91,0

shu jumladan:

-

-

-

-

 

 

fermer
xo‘jaliklari

806,0

144,2

1 369,0

169,9

1 061,2

82,5

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

2 695,0

101,8

2 653,0

98,4

2 596,9

98,8

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

10,0

38,5

14,0

140,0

17,9

139,8

Oziqbop poliz – jami

589,0

150,3

327,0

55,5

207,0

63,3

shu jumladan:

 

 

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

398,0

199,0

134,0

33,7

37,5

20,4

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

191,0

99,5

191,0

100,0

167,0

87,3

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

-

-

2,0

-

2,5

125,0

 

 

 

 

davomi

Ko‘rsatkichlar

2020-yil

2021-yil

2022-yil

gektar

o‘sish sur’ati,
%
da

gektar

o‘sish sur’ati, % da

gektar

o‘sish sur’ati, % da

Ozuqa ekinlari – jami

1 064,0

130,2

1 301,0

122,3

1 114,7

85,7

shu jumladan:

-

-

-

-

-

-

fermer
xo‘jaliklari

 704,0

123,9

927,0

131,7

842,7

90,9

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

204,0

97,6

201,0

98,5

155,4

84,6

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

156,0

156,0 m.

173,0

-

116,6

67,4.

Mevalar va rezavorlar -jami

1 929,0

102,9

2 078,0

107,7

2 048,1

98,5

shu jumladan:

 

 

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

654,0

96,9

717,0

109,6

883,4

123,2

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

1 203,0

108,8

1 302,0

108,2

1 136,5

87,2

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

72,0

76,6

59,0

81,9.

28,2

47,8

Tokzorlar – jami

2 558,0

108,2

2 800,0

109,5

3 211,7

114,7

shu jumladan:

-

-

-

-

-

-

fermer
xo‘jaliklari

524,0

142,0

803,0

153,2

1 097,4

136,6

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

1 176,0

100,4

1 135,0

96,5

1 351,4

119,0

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

858,0

104,1

862,0

100,5

762,9

88,5

 

 

 

Dehqonchilik

    2022-yilda ishlab chiqarilgan dehqonchilik mahsulotlarining hajmi 1 821,7 mlrd. so‘mni yoki 2021-yilga nisbatan 65,8 % ni tashkil etdi. Ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlarining ulushi 44,4 % ni tashkil qildi.

2022-yilda asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarini
ishlab chiqarishda xo‘jaliklar toifalarining ulushi

 

2022-yilda ishlab chiqarilgan jami don tarkibi

Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish

 

Dehqonchilik mahsulotlari

2020-yil

2021-yil

2022-yil

tonna

o‘sish sur’ati,
% da

tonna

o‘sish sur’ati, % da

tonna

o‘sish sur’ati, % da

             

Don va dukkakli don ekinlari - jami

106 224,0

127,2

                     108 703,9

 

102,3

                      109 381,0

  

   100,6

  

shu jumladan:

 

 

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

92 752,0

132,6

95 650,6

103,1

                 95 250,0

   

99,6

 

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

11 962,0

92,5

10 793,3

90,2

10 523,0

97,5

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga
oshiruvchi tashkilotlar

1 510,0

2,4 m.

2 260,0

149,7

                          3 609,0

 

 

159,7

 

 

shundan, boshoqli  don ekinlari

                         80 160,0 

 

112,0 

 

                         83 925,0

  

      112,8

  

87 751,0

 

104,6

 

shu jumladan:

 

 

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

                           69 310,0

  

      117,8

 

                      70 980,0

 

      111,9

  

                        74 920,0

  

      105,6

  

dehqon  va tomorqa  xo‘jaliklari

                            10 354,0

  

        84,7

  

                   10 472,0

  

      109,7

  

                      642,0

  

        92,0

  

qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga
oshiruvchi tashkilotlar

496,0

 

102,1

 

2 473,0

 

178,7

 

189,0

 

128,9

 

Paxta xomashyosi

35 360,3

137,4

36 622,0

103,6

40 179,0

109,7

shu jumladan:

 

 

 

 

 

 

fermer
xo‘jaliklari

35 360,3

137,4

36 510,3

103,3

40 019,0

109,6

 

 

 

 

 

 

davomi

Dehqonchilik mahsulotlari

2020-yil

2021-yil

2022-yil

tonna

o‘sish surati,
%
da