2010 йилда Каттақўрғон туман ҳокими томонидан қабул қилинган қарорларнинг рўйхати

Карор №

ва санаси

К А Р О Р   Н О М И

1

№ 15-К

16.01.2010й

Фукаро Бердиёров Дилмуродга савдо мажмуаси куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 0,05 га ер майдони ажратиш тугрисида

2

№ 28-К

18.01.2010й

Фукаро Завкиев Фаррухга туман хокимлиги захирасидаги кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ер майдонидан савдо дукони куриш учун 50 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

3

№ 96-К

26.01.2010й

Фукаро Хамраев Фаридга Ахолига маиший хизмат курсатиш шахобчаси хамда реабилитация маркази куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 0,3 га ер майдони ажратиш тугрисида

4

№ 97-К

26.01.2010й

Пайшанба шахарчаси К.Назаров кучасида жойлашган марказий шифохона худудидан фукаро Файзуллаев Улугбекга савдо дукони куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

5

№ 98-К

26.01.2010й

Фукаро Мусаев Собирга кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан Ахолига маиший хизмат курсатиш мажмуаси куриш учун 200 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

6

№ 144-К

25.02.2010й

Фукаро Абдуллаев Мустафога тошга уйиб ишлов бериш устахонаси куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 0,07 га ер майдони ажратиш тугрисида

7

№ 299-К

21.04.2010й

Фукаро Ёрмухаммедов Низомиддинга Каттакурпа КФЙ Баландчордара кишлоги худудидан Савдо дукони куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

8

№ 307-К

30.04.2010й

Фукаро Мирзаев Рахматуллога «Автомобилларга техник хизмат курсатиш шахобчаси» куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

9

№ 324-К

06.05.2010й

Фукаро Хасанов шералига «Маиший хизмат курсатиш» шахобчаси куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 140 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

10

№ 330-К

17.05.2010й

Тумандаги «Барно Бахтиёровна» хусусий корхонасига мини гишт заводи куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 1,0 га ер майдони ажратиш тугрисида

11

№ 357-К

27.05.2010й

Каттакурпа КФЙ Баландчордара кишлогида жойлашган «Намуна-Р» фермер хужалигига карашли «Истиклол» туйлар масканига кушимча ёрдамчи хужалик бинолари куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 0,07 га ер майдони ажратиш тугрисида

12

№ 378-К

18.06.2010й

Туман «Феберги Инвест» хусусий корхонасига «Автомобилларни сикилган газ билан тулдириш компрессор станцияси хамда хизмат курсатиш шахобчаси» куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 0,70 га ер майдони ажратиш тугрисида

13

№ 396-К

26.06.2010й

Кичикмундиён КФЙ Чуббоз кишлоги худудидан фукаро Мингбоев Фарходга «Маиший хизмат курсатиш шахобчаси» куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган эски Пахтахона урнидан 0,06 га ер майдони ажратиш тугрисида

14

№ 397-К

26.06.2010й

Дурбеш КФЙ Кадан кишлогида жойлашган Рахатова Азизага карашли Кадан пила кабул килиш базаси худудида Ипак йигириш цехи куриш учун 0,40 га ер майдони ажратиш тугрисида

15

№ 406-К

01.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Турдиев Акрамга савдо дукони куриш учун 27,0  кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

16

№ 407-К

01.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Маматова Дурдонага савдо дукони куриш учун 27,0  кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

17

№ 408-К

01.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Кувватов Элмаматга савдо дукони куриш учун 27,0  кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

18

№ 409-К

01.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Ачилова Аминага савдо дукони куриш учун 27,0  кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

19

№ 410-К

01.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Ходжаев Равшанга савдо дукони куриш учун 27,0  кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

20

№ 411-К

01.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Эргашева Шахлога савдо дукони куриш учун 27,0  кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

21

№ 412-К

01.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Мухаммадиева Дилфузага савдо дукони куриш учун 27,0  кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

22

№ 413-К

01.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Зохидов Рахмонга савдо дукони куриш учун 27,0  кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

23

№ 431-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Каримов Шокирга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

24

№ 432-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Рузиев Анварга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

25

№ 433-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Рузиев Шухратга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

26

№ 434-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Диёрова Дилоромга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

27

№ 435-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Шаропов Нурхонга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

28

№ 436-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Рахимов Абдусаматга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

29

№ 437-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Алимов Абдулло Неъматуллаевичга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

30

№ 438-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Сатторов Бахтиёрга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

31

№ 439-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Эргашев Гайратга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

32

№ 440-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Умаров Шарифга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

33

№ 441-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Алимов Абдуллога савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

34

№ 442-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Мустафоев Уткирга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

35

№ 443-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Шукурова Гулчехрага савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

36

№ 444-К

12.07.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидаги ер майдонидан фукаро Маманов Рахматуллога савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

37

№ 504-К

02.08.2010й

Каттакургон туманидаги «Шом меъмортаъмир» ихтисослаштирилган хусусий корхонасига гишт заводи куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

38

№ 505-К

07.08.2010й

Фукаро Эшкувватов Салойдинга ахолига маиший хизмат курсатиш шахобчаси куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 0,04 га ер майдони ажратиш тугрисида

39

№ 513-К

14.08.2010й

Фукаро Хакбердиев Асадга Пайшанба шахарчаси К.Остонов махалласи худудидан «Укув куроллари (махкама моллари) савдо дукони куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

40

№ 533-К

28.08.2010й

Фукаро Хамраев Фаридга Пайшанба шахарчаси бош режасига асосан А.Навоий кучасидан «Автомобиллар тухташ майдончаси» хамда 2-каватли «Супермаркет» куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

41

№ 548-К

30.08.2010й

Фукаро Хакимов Фахриддинга курилиш материаллари сотиш хамда автомобилларга техник хизмат курсатиш шахобчаси куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 100 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

42

№ 603-К

18.10.2010й

Тумандаги Каттакурпа КФЙ худудида яшовчи фукаро Самандаров Жамшидга «Темир бетон буюмлар ва деворбоп блоклар ишлаб чикариш базаси» куриш учун 0,20 га ер майдони ажратиш тугрисида

43

№ 626-К

27.10.2010й

Фукаро Додонов Хакимга Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан 2-каватли супермаркет куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

44

№ 634-К

30.10.2010й

Фукаро Каримов Асомиддинга Пайшанба шахарчаси бош режасига асосан К.Назаров кучасидан «Автомобилларга техник хизмат курсатиш мажмуаси ва эхтиёт кисмлар сотиш дукони» куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида.

45

№ 667-К

13.11.2010й

Фукаро Тогаев Нозимга Пайшанба шахарчаси бош режасига асосан К.Назаров кучасидан «Заргарлик дкони» куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

46

№ 675-К

15.11.2010й

Фукаро Нурсаидова Нафосатга «Ахолига маиший хизмат курсатиш шахобчаси» куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

47

№ 725-К

29.11.2010й

Туманда фаолият курсатиб келаётган «Каттакургон парранда» МЧЖ кушма корхонасига тавукхоналар куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

48

№ 836-К

10.12.2010й

Каттакургон тумани Саройкургон КФЙ Полвонтепа кишлоги худудидан «Восток Газ Сервиси» МЧЖга АЁКШ ва АГКШ куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

49

№ 846-К

15.12.2010й

Фукаро Элмонов Хуршидга ахолига маиший хизмат курсатиш шахобчаси куриш учун кишлок хужалигида фойдаланилмайдиган ердан 0,20 га ер майдони ажратиш тугрисида

50

№ 873-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Орзиева Нодирага савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

51

№ 874-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Эбаев Шамсиддинга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

52

№ 875-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Хусанова Нодирага савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

53

№ 876-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Турсунов Ахадга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

54

№ 877-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Додонова Ферузага савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

55

№ 878-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Завкиев Муродуллога савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

56

№ 879-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Холмуродова Дилрабога савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

57

№ 880-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Ботиров Алишерга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

58

№ 881-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Джахонгирова Рапохатга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

59

№ 882-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Холикова Шахзодага савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

60

№ 883-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Хидиров Шарифга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

61

№ 884-К

30.12.2010й

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан фукаро Турдиева Муборакга савдо дукони куриш учун 27,0 кв.метр ер майдони ажратиш тугрисида

2015-2023 © Каттақўрғон туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM