2012 йилда Каттақўрғон туман ҳокими томонидан қабул қилинган қарорларнинг рўйхати

Карорлар раками ва санаси

К А Р О Р Л А Р   Н О М И

 1.  

№ 20-К

17.01.2012 й

Каттакургон туман пайшанба ШФЙ К.Мухаммадамин махалласи, Гирдикургон КФЙ Ёдгорхужа ва киёт махаллалари, Омонбой КФЙ Гузал ва План кишлоклари, Мойбулок КФЙ Жизмонсой кишлоги худудларида сув тармогини куришга рухсат бериш тугрисида

 1.  

№ 21-К

17.01.2012 й

Каттакургон туман Пайшанба шахарчаси М.Улугбек махалла фукаролар йигини худудидан  «Узвинсаноат-холдинг» компанияси томонидан «Маиший хизмат курсатиш уйи»-куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

 1.  

№ 41-К

24.01.2012 й

Дурбеш кишлок фукаролар йигини  Муллакурпа махалласи худудидан бузилган Сартарошхона урнига фукаро Авлаев Хасанга «Сартарошхона» куриш учун 9,0 кв.м ер майдони ажратиш тугрисида

 1.  

№ 47-К

25.01.2012 й

Жумабой КФЙ жумабой кишлогида яшовчи  фкаро Мамашарипов Ахмадга  карашли «Чойхона биносини» бзиб рнидан реконстркция илиб «Ахолига маиший  хмзмат курсатиш шахобчаси ва умумий окатланиш биноси»ни  куришга рухсат бериш тугрисида

 1.  

№ 55-К

26.01.2012 й

Каттакургон туман Пайшанба ШФЙ М.Пулатов махалласи худудида жойлашган 3-хонали бинони бузиб ташлаб, урнидан реконструкция килиш йули билан «Ахолига маиший хизмат курсатиш шахобчаси» куришга рухсат бериш тугрисида.

 1.  

08.05.2012 й №233-к

Пайшанба шахарчаси А Навоий  кучасидан фукаро Ризанов Элмаматга Маиший хизмат курсатиш комплекси хамда Автомобилларга техник хизмат курсатиш шахобчаси  куриш учун 1300,0 кв. метр ер майдони танлаш тугрисида.

 1.  

24.05.2012 й №256-к

Каттакургон туман хокимининг 2010 йил 2 август кунги № 504-К сонли «Шом меъмор таъмир» ихтисослаштирилган хусусий корхонасига гишт заводи куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида»ги карорини бекор килиш ва  туман «ММКК» маъсулияти чекланган жамиятига  гишт завади  куриш  учун ажратиб бериш тугрисида.

 1.  

02.06.2012 й

284-К

Мойбулок массиви худудидан пайшанба почта алока тармогига карашли Ёнбош алока булимига почта алока булимии биносини куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

 1.  

16.06.2012 й

310-К

«SIFAT GISHT QURILISHI» маъсулияти чекланган жамиятга карашли Каттакуцргон туман Янгикургогча КФЙ худудидан «Гишт заводи» куриш учун ажратилган 1,0 га ер майдонихудудида «Фортовка цехи, хом гишт пишириш учун айлана печ» куришга рухсат бериш   тугрисида

 1.  

06.07.2012 й

345-К

Каттакургон туман Дурбеш КФЙ худудидан «Карадарё-2» 110/10 кВ нимстанцияси куриш учун 0.25 га ер майдони ажратиш тугрисида.

 1.  

08.09.2012й

№ 687-К

Омонбой КФЙ Омонбой махалласи худудида бузилган савдо дукони урнидан фукаро Джалилов Болтага «Савдо дукони» куриш учун 30,0 кв.м ер майдони ажратиш тугрисида

 1.  

21.09.2012й

№ 710-К

Каттакургон туман Дурбеш КФЙ Муллакурпа кишлоги худудидан фукаро Жабборова Жамилага «Маиший хизмат курсатиш шахобчаси» куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида

 1.  

25.10.2012 й

№ 760-К

Каттакурпа КФЙ худдидан «Рустам-Т» хусусий фирмасига «Автомобилларга газ куйиш шахобчаси (АГТ)» ва «Автомобилларга ёкилги куйиш шахобчаси (АЁКШ)» куриш учун ер майдони танлаш тугрисида.

 1.  

06.11.2012 й

№ 773-К

Туман худудидан «Узбекистон Темир йуллари» Давлат акциядорлик темир йул  компаниясининг капитал курилиш дирекциясига  юкори кучланишли 220\110 кв-ли Иштихон ПСдан Мароканд ТПСгача хамда Иштихон ПСдан Айритом ТПСгача 110 кв-ли хаво электр тармогини куриш учун ер майдони ажратиш тугрисида.

 1.  

19.11.2012й

№ 786-К

Саройкургон КФЙ Мухтор кишлоги худудидан 2011 йил 10 ноябр кунги танлов комиссиясининг 2-баённомасига асосан голиб «Каттакургон газсервис» МЧЖ га «Савдо ва маиший хизмат, умумий овкатланиш ошхонаси ва автомобилларга хизмат курсатиш шахобчалари» куриш учун 4800 кв.м ер майдони ажратиш тугрисида

 1.  

20.12.2012й

№ 835-К

Гирдикургон КФЙ чуянчи кишлоги худудидан 2011 йил 3ноябр кунги танлов комиссиясининг  №1 баённомасига  асосан  голиб «Хумо-Р» фх раиси Нурматов Ферузга «Савдо маиший хизмат курсатиш комплекиси, умумий овкатланиш хамда автомобилларга техник хизмат курсатиш шахобчалари» куриш учун 1800 кв ер майдони ажратиш тугрисида.

 1.  

№ 23-К

19.01.2012 й

Каттакургон туман «ВОСТОК ГАЗ СЕРВИС» МЧЖ га карашли Автомобилларга сикилган газ куйиш компрессор станцияси (АГНКС)га газ кувури тортиш чун вактинчалик ер майдони ажратиш тугрисида

 1.  

№ 56-К

26.01.2012 й

Каттакургон туман Пайшанба ШФЙ М.Улугбек махалласи худудида жойлашган фукаро Кувватов Шералига карашли курилиш махсулотлари кишлок комбинати  ва маъмурий биноларига мулк хукукини тан олиш ва эгаллаб турган ер майдонини бириктириб бериш тугрисида

 1.  

12.04.2012 й №184-к

Мойбулок массивидан «Пардоз» маъсулияти чекланган жамиятга гишт заводи курилиши учун кишлок  хкжалигидан фойдаланилмайдиган яйлов ердан 12.2 га ер майдони ажратиш тургисида.

 1.  

05.05.2012 й №218-к

Пайшанба шахарчаси А.Навоий кучасидан бузилган савдо дуконлари, ошхона бинолари урнига эски мехнат биржаси биноси урнидан фукароларга 190,0 кв метр ер майдони ажратиш

 1.  

09.08.2012 й

629-К

Янгикургонча КФЙ Янгиркургонча кишлогида яшовчи Бойшарипова Назокатга  «Савдо дукони» курилиши учун ер майдони ажратиш тугрисида

2015-2023 © Каттақўрғон туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM